برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تیتکانلو
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تیتکانلو
 
برنامه سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج مصوب ششمین جلسه هیأت اجرایی شهرستان تیتکانلو


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فاروج
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۳۴۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی