برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج
برنامه سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج مصوب ششمین جلسه هیأت اجرایی شهرستان فاروج


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فاروج
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۳۴۶

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی