جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان فاروچ
جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان فاروچ
در روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان فاروچ در سالن جلسات شهید باهنر فرمانداری فاروج به مدیریت قاسم زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و حضور دستگاه های عضو این شورا برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص طرح های احداث میدان در ورودی شهرهای فاروج و تیتکانلو بحث و بررسی گردیده و نقشه و فرآیند احداث این دو میدان به بحث و بررسی اعضای حاضر در جلسه گذاشته شد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید ساماندهی ورودی هر دو شهر فاروج و تیتکانلو توسط شهرداری ها در اولویت قرار گیرد.

روابط عمومی فرمانداری فاروج
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۲۷۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی