بازدید فرماندار فاروج به همراه تعدادی از روسای ادارات و جانمایی محل استقرار طرح اعمال محدودیت های تردد
بازدید فرماندار فاروج به همراه تعدادی از روسای ادارات و جانمایی محل استقرار طرح اعمال محدودیت های تردد
پس از مصوب شدن اعمال محدودیت های تردد و ایجاد پست های نظارت بر تردد خودروهای غیربومی در شهرستان آقای ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج به همراه تعدادی از روسای دستگاه های مرتبط جهت جانمایی محل استقرار پست های نظارت بر تردد خودروهای غیربومی در شهر فاروج و شهر تیتکانلو ؛ بازدید و محل موردنظر جانمایی گردید.

لازم به ذکر است همزمان با سراسر کشور طرح اعمال محدودیت تردد در فاروج نیز از روز شنبه اول آذر ماه 1399 اعمال خواهد گردید. بنابراین همشهریان محترم جداً از ترددهای غیرضرور خودداری فرمایند.


روابط عمومی فرمانداری فاروج
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۲۴۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی