روستاهای سر سبز استاد و خسرویه با درههای پوشیده از درخت و رودخانه های دائمی بهمراه باغات گردو و گیلاس از جاذبه های گردشگری فاروج است.آبشار اسفجیر،سد چری،غار یخچالی تبریان-دره ریزه از دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان می باشد.
 
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده