فاروج توسط شخصی به نام فرج ا... بوجود آمد.فرج ا... به دستور هارون الرشید مآمور آباد کردن منطقه ای خوش آب و هوا گردید و به فرج آباد معروف شد و بعد از تحولاتی به فاروج تغییر یافت.این ناحیه در حد فاصل دو منطقه مهم تاریخی قوچان در شرق و شیروان در غرب می باشد.روستای استاد در جنوب فاروج دارای قدمتی 
طولانی می باشد.در کتاب احسن التقاسیم مرکز پارتها در این منطقه بوده است.در دوران تیموری مسجدی همزمان با مسجد گوهر شاد ساخته شد و هم اکنون وجود دارد.در ورودی روستا بر روی کوه برج قدیمی قرار دارد.روستای خسرویه نیز تاریخی بوده و در آن سنگ قبر هایی با تاریخ 747 ه.ق وجود دارد و با خطی زیبا نوشته شده است و بر روی آن نقوش اسلیمی نگاشته شده.در روستای طبریان بر روی کوههای شاه جهان غار یخچالی وجود دارد که در گرمای تابستان در آن یخ و قندیلهای یخی وجود دارد.منطقه خبوشان در شمال غربی فاروج بعد از روستای استاد مدتی مرکز حکومت بوده است.کاوشهای باستان شناسان معروفی همچون خانم ریکاردی از ایتالیا بیانگر وجود قدمتی بیش از هشت هزار سال قبل از میلاد که هم عصر فرهنگ آنو(عصر آهن و نوسنگی) می باشد وجود تپه یام ، تپه زوبار با قدمت هزاره دوم تا ا.ل ق. م گلو تپه تیتکانلو از دوران پارت و ساسانی،تپه خیر آباد از دوران اشکانی ؛تپه طویل هزاره اول قبل از میلاد.آرامگاه بابا و بی بی از دوران تیموری از جمله مناطق تاریخی و باستانی می باشد.
شهرستان فاروج یکی از شهرستانها و مناطق تاریخی با تمدن کهن و دیرینه بشمار می رود،بطوریکه اولین آرایائیها در روستاهای این شهرستان (خبوشان-استاد و خسرویه)،سکنی گزیده اند.و به روایتی خاستگاه حکومت اشکانیان بوده است،که قدمت روستای خبوشان به قبل از قرون وسطی باز میگردد و مرکز حکمرانی شهری بوده و در قدیم به آن استوا می گفتند و آثار فرهنگی و باستانی بجا مانده در روستاهای خسرویه –یام-خبوشان و غیره .... نشان از تاریخ کهن این دیار را دارد.از نظر تاریخی،تمدن قدیمی خبوشان بعنوان یکی از پنج و شش حوزه فرهنگی تمدنی خراسان بزرگ هم عرض با حوزه فرهنگی نیشابور و ... درخشیده است.سابقه تاریخی روستاهای استاد،خسرویه, خبوشان،خواجه ها همه و همه نشان از این مهم دارد.

شهرستان فاروج در تاریخ 19/5/83 ضمن انتزاع از قوچان از بخش به شهرستان ارتقاء یافت و از دو بخش مرکزی و خبوشان تشکیل وجمعیتی بیش از50 هزار نفر دارا می باشد.(جمعیت شهر حدود یازده هزار نفر است) شهرستان فاروج به عنوان دروازه ورودی استان خراسان شمالی از سوی شرق محسوب می شود و در مسیر عبور زوّار حضرت ثامن الحجج آقا علی ابن موسی الرضا (ع) قرار دارد. وجود مناطقی دراین شهرستان نشانگر قدمت شهرستان فاروج است که به هزاره اول قبل از میلاد دوران ساسانیان بر می گردد.فاروج 1736 کیلومتر مربع وسعت دارد که از شمال به بخش باجگیران قوچان و کشور ترکمنستان و از جنوب به اسفراین و از غرب به شیروان و از شرق با بخش قوچان عتیق شهرستان قوچان هم مرز است.فاروج زادگاه عالم فرهیخته آیت ا... آقا نجفی معروف به آقا نجفی قوچانی صاحب سیاحت غرب و شرق و سرداران شهید عباسی –شوشتری-موفق می باشد. و مدرسه علمیه محمودیه یکی از مهمترین ارکان علمی مذهبی شهرستان بوده به طوری که برکات آن نصیب کشور شده است
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده