خسرویه
روستای خسرویه در 26 کیلومتری جنوب شهرستان واقع شده است . از نظر تقسیمات کشوری این روستا در دهستان شاه جهان و بخش مرکزی شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی واقع شده است . وسعت روستا 51 کیلومتر مربع می باشد و روستاهای مجاور آن روستای استاد در شمال غربی . رشوانلو در شمال . کلاته شامیر و قره جقه در شرق . هشت مرخ در جنوب واقع شده است . کوه شاه جهان با ارتفاع 3032 متر از سطح دریا در جنوب روستا  است . رودخانه خسرویه معروف به کال خونی از وسط روستا عبور می کند  و این روستا را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند . خانه های روستا اکثراً در سمت شرق رودخانه واقع شده است . آب و هوای خسرویه در زمستانها بسیار سرد و در تابستان خنک و مطبوع می باشد . بدلیل کوهستانی بودن بارندگی زیاد است و جاری شدن سیلابها در فصل بهار بسیار مشاهده می شود . روستای خسرویه در حوزه جنوبی کپه داغ و در شمال شرقی ایران واقع شده است . رسوبات قرمز رنگ تحتانی در کوههای خسرویه مشاهده می شود .
 
مراتع
در این روستا مراتع به دو دسته تقسیم می شوند. تابستانی و زمستانی .
 مراتع تابستانی در ارتفاعات و پشت به آفتاب واقع شده است و چون شدت آفتاب نسبتا" کمتر است بخش عمده مراتع روستا در این فصل چرانده می شود .
مراتع زمستانی در ارتفاعات و کوههای رو به آفتاب قرار دارد و شامل کوههای پیش کمر می باشد .
 
یخدان
از مراکز دیدنی و منحصر به فرد خسرویه یخدان طبیعی ( یخچال طبیعی) در منطقه کرکان می باشد . غار تاریک و نسبتا" عمیق که در هوای گرم تابستان چکه های آب در بدنه و کف غار یخ می بندد . عاملی که موجب انجماد آب می شود جریانات هوایی  است که در امتداد شرقی و غربی غار می وزد .
 
طبیعت
روستای خسرویه در دو طرف کوه بنا شده است که این کوهها جزء کوههای شاه جهان می باشند . از میان روستا رودخانه دائمی کال خونی معروف به رودخانه استاد می گذرد . راه آسفالت به سمت روستا از روی تپه های مشرف به رودخانه عبور می کند و با پیچ و خمهای کوهستان و رودخانه و درختان سرسبز منظره ای زیبا را نشان می دهد . در این مسیر روستاهای مایوان و چوکانلو در غرب جاده واقع شده اند و خانه های پلکانی آنها بسیار دیدنی است . ورودی روستا بعد از یک شیب تند و گذر از کنار درختان گردو و گیلاس می باشد . داخل روستا تمام راهها آسفالت و منازل و خیابانهای آن از نظم خاصی برخوردار می باشد . وجود تفرجگاههای طبیعی و باغات گیلاس و گلابی . گردو . سیب . زرد آلو در جنوب و شرق روستا و بعضا" در ورودی روستا بچشم می خورد.
تأسیسات
راه ارتباطی روستا آسفالت و از روستاههای سیاهدشت . سه گنبد . خیر آباد و مایوان عبور می کند . وسیله ارتباطی روستای خسرویه به فاروج مینی بوس و مسافربرهای شخصی هستند . این روستا دارای حمام . دو مسجد . آب شرب لوله کشی . برق . مخابرات . صداو سیما می باشد .
وجه تسمیه خسرویه
بزرگان روستا عقیده دارند فردی که این روستا را پایه گذاری کرده شخصی است به نام خسرو گرد و عده ای دیگر معتقدند که پادشاهی بنام خسروی در این منطقه حکمرانی می کرده است . تقریبا" هیچ مدرک مستندی در این زمینه وجود ندارد اما در سنگ قبرهای تاریخی روستا نامهایی مثل خواجه سعدالدین و خواجه     شمس الدین را در قدیم الایام حکاکی کرده اند . در لهجه محلی به خسرویه          " خَروِه "گفته می شود.    


(آرامگاه بابا و بی بی  ) روستای خسرویهروستای استاد
 روستای نمونه گردشگری شهرستان فاروج می باشد این روستای سرسبزدرجنوب شهرستان فاروج واقع شده ودر22 کیلومتری جنوب فاروج می باشد. ازنظرتقسیمات کشوری این روستا دردهستان شاه جهان وبخش مرکزی شهرستان فاروج واستان خراسان شما لی واقع شده است . وسعت روستاحدود 45 کیلو متر مربع می باشد روستای استاددرحوزه رسوبی کپه داغ درشمال شرقی ایران واقع شده است.
 وروستاهای مجاورآن عبارتنداز: روستای خسرویه ورشوانلودرجنوب شرقی وروستای چوکانلودرشمال ودرغرب همجوار باشیروان می باشد
 کوه شاه جهان با3032 مترارتفاع ازسطح دریادرجنوب روستاواقع شده است .
 از میان روستارودخانه .عبورمی کند.وخانه های روستا دردوطرف این رودخانه درکنار کوه ساخته شده درداخل روستاباغات گردو وبادام وگیلاس قرار دارد
 آب وهوای روستادرزمستانها سرد ودرتابستان مطبوع وملایم می باشد ونیزبه دلیل جاری شدن رودخانه ووجوددرختان بی شمار جنگلی دلیل دیگری برهوای پاک ومطبوع این روستا می باشد.خانه های روستاعمدتا" آفتابگیر می باشدوطوری ساخته شده اندکه بیشترین استفاده راازاوببرند
 امکانات وتجهیزات این روستا :راه ارتباطی روستابه فاروج اسفا لت می باشد وروستاهای چوکانلو. مایوان. خیراباد. سه گنبد. وسیاهدشت به فاصله 22 کیلومتربه فاروج متصل می باشدوحمل و نقل نیزبه وسیله مسافربری های شخصی انجام می شود.
 حمام . مسجد. مدرسه. نانوای. وآب شرب روستای . برق وتلفن وامکانات صداسیمانیزدراین روستا دایر می باشد این روستا دارای دهیاری می باشد
 نزادوسایر اها لی به نزاد آریایی نسبت داده می شودوزبان آنهافارسی می باشداین روستا دارای قدمت تاریخی بوده وعلت محدودآن نیز وجودحمام تاریخی استاد وهمچنین مسجدتاریخی که درداخل روستا واقع شده وبرج سنگی دیدبانی درورودی روستا می باشدوسنگ آسیاب قدیمی متعلق به روستا می باشدومکان مقدس در بالاسرروستا به گفته کارشناسان ازمعبدهای  قبل ازاسلام می باشد واستاد ازروستاهای دره ای کوهستانی می باشد وچشم اندازی طبیعی روستا بسیارزیبا ودلنشین همراه بادرختان گردو وسرو می باشد ووجودجاده اسفالت درکنارآن درختان ورودخانه دایمی منظره زیبارانشان می دهد کسانی که به این روستاعزیمت می کنند از7 کیلو متر مانده به روستای استاد شاهداین مناظرمی باشیم   درانتهای روستانیزدره ای وجوددارد که درانتهای آن چشمه های آب وجود دارد.   
آرامگاه بابا و بی بی
این ارامگاه درروستای سرسبزخسرویه دربخش مرکزی فاروج در26کیلومتری شهرستان فاروج واقع شده است . آرامگاه بابا و بی بی درفهرست اثارملی باشماره 5945ثبت شده است ومربوط به دوره تیموری میباشد . آرامگاه درداخل روستاواقع شده است ودارای یک سالن بزرگ ومرتفع وگنبدشیروانی پوش مخروطی ویک اتاق کوچک میباشدوصندوق چوبی آرامگاه مستطیل است وارتفاع آن یک ونیم متروطول آن دومتراست . جنس صندوق ازچوب گردواست وبرروی آن نوشتهایی ازآیات قران ونقوش اسلامی حکاکی شده است .آرامگاه بابا و بی بی درقسمت غربی روستای خسرو یه وبرروی کوهپایه واقع شده است و ایوان ارامگاه دارای طاق مرتفع میباشد.( مسجد جامع روستای استاد )